PETRIMPEX a.s.

CZ EN

Poslání společnosti

Zajišťovat spolehlivé, opakující se a nízko nákladové služby a dodávky produktů s vysokou přidanou hodnotou.

Společnost používá model: dodavatelský řetězec s přidanou hodnotou.*

Nízko nákladový dodavatelský řetězec*  se vyznačuje:

advokátní kancelář, právní služby a poradenství | zákonná úprava předmětu činnosti | spolupracující společnosti | státní orgány a instituce | média a komunikace | podnikatelské svazy a sdružení


PETRIMPEX, a.s: zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 3977, IČ: 278 34 841, DIČ: CZ278 34 841
Odyssea BCS, spol.s.r.o.: zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 31184, IČ: 485 39 643


Stránky vytvořil Jakub Křibík – 2008