PETRIMPEX a.s.

CZ EN

Projekty

Naše společnost věnuje vysokou pozornost rozvoji projektů na zavedení tzv. bio produktů a bio technologií a prosazuje řešení která napomáhají ekologicky a šetrně zacházet s přírodními zdroji.

Nedílnou součástí našeho podnikání jsou projekty na ochranu životního prostředí.

Podporujeme všechny subjekty a rozhodnutí orgánů, která přispívají tomu, že v oblasti energetického a chemického průmyslu vznikají projekty v souladu s ekologickými zásadami. Vždy záleží na subjektech realizace jak šetrně se k našemu životnímu prostředí chovají.

Ochrana životního prostředí je pro společnost rovným dílem důležitá jako spokojenost zákazníků s našimi službami. Prioritou našeho rozhodování je jednání v souladu s dodržováním filozofie trvale udržitelného rozvoje.


Projekty: Odyssea BCS, spol.s r.o.

Obchod a dodávky se zaměřením do segmentů:


advokátní kancelář, právní služby a poradenství | zákonná úprava předmětu činnosti | spolupracující společnosti | státní orgány a instituce | média a komunikace | podnikatelské svazy a sdružení


PETRIMPEX, a.s: zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 3977, IČ: 278 34 841, DIČ: CZ278 34 841
Odyssea BCS, spol.s.r.o.: zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 31184, IČ: 485 39 643


Stránky vytvořil Jakub Křibík – 2008